Pult centrálnej ochrany

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

Ponúkame služby pultu centralizovanej ochrany a zásahových skupín pre prípady narušenia objektov. Všetky činnosti poskytujeme v plnom rozsahu v rámci Slovenskej republiky s najmodernejšou technikou.

Čo je to pult centralizovanej ochrany?

Základnou úlohou PCO alebo inými slovami strediska registrácie poplachov (SRP), je nie len prijímať informácie z ústredne poplachového systému inštalovaného v chránenom objekte ale aj v prípade prijatia správy o poplachu vyslať zásahovú jednotku (výjazdovú skupinu), ktorá preverí situáciu v objekte a následne vykoná kroky podľa požiadaviek klienta a v súlade s platnou legislatívou.

Bežný postup je v zásade taký, že v prípade prijatia správy o poplachu vyšle dispečer PCO zásahovú jednotku do objektu. Zásahová jednotka v prvom rade skontroluje neporušenosť okien a dvier objektu, ubezpečí sa, že nenesú žiadne známky vlámania a v prípade dostupnosti skontroluje aj neporušenosť strechy. Všíma si samozrejme aj akékoľvek podozrivé zmeny v okolí objektu (pohyb cudzích osôb alebo automobilov). V ideálnom prípade má dispečer PCO k dispozícii aj plán rozmiestnenia bezpečnostných prvkov v objekte (detektorov pohybu, požiarnych detektorov, záplavových detektorov atď.) a s jeho pomocou dokáže členov zásahovej jednotky lepšie navigovať pri vykonávaní kontroly. Takýto plán má veľkú pridanú hodnotu najmä v prípade rozľahlých objektov, kedy môže reálne zefektívniť prácu zásahovej jednotky a ušetriť aj niekoľko minút, ktoré bývajú občas rozhodujúce. Ak zásahová skupina nezistí žiadne známky narušenia objektu, výsledok kontroly oznámi dispečerovi a ten výjazd ukončí (skúsený dispečer dokáže často iba na základe samotných správ prichádzajúcich na PCO rozoznať, kedy ide o reálne vlámanie a kedy ide o falošný poplach).

Na systéme ochrany PCO sa zúčastňujú členovia výjazdovej skupiny a dispečeri, čo znamená minimálne 10 až 12 osôb. PCO funguje v nepretržitom režime, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Aké sú výhody pripojenia na pult centrálnej ochrany?

 • - Šetrenie finančných nákladov. Neplatíte full-time zamestnanca ale iba mesačný poplatok.
 • - 24/7 monitoring - bezpečnostný systém Vášho objektu je non-stop monitorovaný a akákoľvek zmena alebo podozrivá aktivita je pod neustálym dohľadom dispečera
 • - Šetrenie času pri narušeniach objektu - vzniknutú situáciu preverí zásahová jednotka a o výsledku budete informovaní

Prijímanie týchto signálov:
 • - alarmový signál
 • - narušenie vysielacieho zariadenia
 • - výpadok elektrickej energie
 • - sabotáž
 • - požiar
 • - stav záložných akumulátorov
 • - iný technický signál – technologický monitoring

Ako to funguje?

 • - Ak dôjde k narušeniu objektu operačný pracovník PCO príjme a vyhodnotí poplach, následne sa kontaktujte zodpovedná osoba a informujeme ju o incidente.
 • - Dispečer okamžite vysiela najbližšie zásahové vozidlo, aby narušený objekt preveril.
 • - Príslušníci zásahovej jednotky skontrolujú daný objekt a informujú operačného pracovníka o výsledku kontroly objektu, a ten následne informuje klienta.
 • - V prípade falošného poplachu spôsobeného klientom alebo príslušníkom jeho rodiny, domácim zvieraťom a pod. je možné zásahové jednotky odvolať telefonicky a klient za výjazd NEPLATÍ.
 • - Ďalší postup záleží od konkrétnej situácie.
schema