Strážna služba

NEPRETRŽITÁ KONTROLA A PODPORA

Strážime aj vlastných bezpečnostných pracovníkov:

Jednou z výhod našej bezpečnostnej služby je, že činnosť bezpečnostných pracovníkov v jednotlivých chránených objektoch je neustále monitorovaná a koordinovaná stálou službou, tzv. dispečingom. Vzájomná komunikácia prebieha prostredníctvom rádiového spojenia a v prípade nutnosti sa zabezpečuje:
  • - posilnenie ochrany objektu
  • - prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
  • - vyrozumievanie iných zložiek (polícia, zdravotníctvo atď.)

Dispečing je zároveň v spojení s mobilnými kontrolnými hliadkami. Tie nonstop preverujú výkon činnosti bezpečnostných pracovníkov v chránených objektoch.

Využitie moderného pochôdzkového systému:

Bezpečnosti pracovníci našej spoločnosti využívajú najmodernejšie pochôdzkové zariadenie – Active Guard – a vďaka nemu sú pod neustálou ochranou a zároveň kontrolou monitorovacieho centra. Active Guard hlási polohu pracovníka v reálnom čase, a ak nedokončí plánovanú pochôdzku včas, operátori sa skontaktujú s bezpečnostným pracovníkom v objekte. V prípade nutnosti vyšlú operátori zásahovú jednotku  AVAL BETA, s.r.o.

Bezpečnostný manažér k dispozícii 24/7:

Podporu, okrem bezpečnostných pracovníkov, majú samozrejme aj samotní klienti a to 24/7.Každý náš klient má prideleného bezpečnostného manažéra, ktorý je nepretržite k dispozícií k riešeniu akýchkoľvek neobvyklých situácií alebo nových požiadaviek klienta. Náš flexibilný prístup a expresná reakcia sú veci, ktoré klienti na nami poskytovaných službách obzvlášť oceňujú.

Sociálny aspekt:

Všetci zamestnanci spoločnosti AVAL BETA, s.r.o. sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer a platení korektne so všetkými odvodmi, daniami a príplatkami, čo je bohužiaľ veľmi vzácne v segmente bezpečnostných služieb na Slovensku.

Secured-new

Inovácie a optimalizácia – kombinácia s monitorovacími službami

V dôsledku technologického pokroku, automatizácie, ale najmä zvyšovania mzdových nákladov sa AVAL BETA, s.r.o. začal zameriavať na inovatívne riešenia bezpečnosti a obsluhy objektov. Vďaka kombinácii s monitorovacími službami z nášho portfólia dokážeme poskytovať služby za výrazne nižšie ceny a ešte vyššiu úroveň bezpečnosti v porovnaní so štandardnými strážnymi službami.

Sektor

Po dohode s klientom je možné využiť tzv. sector. T.j. kontrolno-strážnu činnosť možno vykonávať aj v presne stanovený čas.​
Ak je pre vás nonstop služba finančne neúnosná alebo si ju neželáte, zabezpečíme vám ochranu iba v čase, keď ju najviac potrebujete.​
Bezpečnostní pracovníci sa dostavia do objektu, vykonajú dohodnutú činnosť a v prípade zistenia nedostatkov, narušenia alebo iných dôvodov budú postupovať podľa dohodnutých pravidiel.​